Tło baneru nagłówka
Ikonka menu hamburgerowego

ERGO-KOMPLEKS

Koncepcja urbanistyczna – zagospodarowania przestrzennego okolic Ergo Areny, na styku miast Gdańska i Sopotu, a także koncepcja architektoniczna Ośrodka Sportu i Rekreacji Ergo-Kompleks.
Obszar objęty opracowaniem mieści się w sąsiedztwie :
– ul. Władysława Łokietka – w tym terenów rodzinnych ogrodów działkowych, z uwzględnieniem terenów przyległych do obszaru Hipodromu, ul. Gospody, nowo powstającego osiedla „Botanica” przy ul. Bursztynowej, terenów ujęć wody „Bitwy pod Płowcami” sąsiadujących z Błoniami Sopockimi, a także fragmentarycznie z pasem nadmorskim przy ul. Bitwy pod Płowcami/Jelitkowskiej.
Koncepcja zwraca uwagę na pierwszoplanowość istniejących dominant, a także na problemy związane z ciągłością zieleni i „otwartością” przestrzenną.
Projekt jest zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju, propaguje szacunek dla terenu i jego użytkownika. Co więcej, stawia na postulaty związane z nurtem „Green Urbanism” i podkreśla znaczenie zielni w jednostce metropolitalnej.